Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT tiền thân là CTCP Chứng khoán Nam Việt, được thành lập ngày 29/12/2006. Công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán VIT vào ngày 8/6/2011 và được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 29/12/2006. Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán…

Thông tin cơ bản

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 46,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết:  cp
KL CP đang lưu hành:  cp

Giới thiệu:  Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT tiền thân là CTCP Chứng khoán Nam Việt, được thành lập ngày 29/12/2006. Công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán VIT vào ngày 8/6/2011 với vốn điều lệ của công ty là 46 tỷ đồng và  được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 29/12/2006.
Ngành nghề kinh doanh chính    

– Môi giới chứng khoán

– Tự doanh chứng khoán

– Lưu ký chứng khoán

– Tư vấn đầu tư chứng khoán…

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà VIT TOWER 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 (4) 2220 8800 – Fax: +84 (4) 2220 8866

Người công bố thông tin:

Website: http://www.vitse.vn