Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà VIT TOWER 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 (4) 2220 8800 – Fax: +84 (4) 2220 8866

Người công bố thông tin:

Website: http://www.vitse.vn